XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

Kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 23/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
750
9389
3794
1842
3729
53227
63471
22875
88332
15611
61133
39758
63817
01606
68265
69888
902321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6; 1;7; 1; 7;9; 2;3; 2;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8; 5; 1;5; 8;9; 4;

XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

Kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 16/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
58
704
2669
4953
6101
7977
46867
54224
46682
25007
54041
97987
25650
27985
92304
02367
17481
548917
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1;4;4;7; 7; 4; 1;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3; 7;7;9; 7; 1;2;5;7;

XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

Kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 09/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
70
681
9414
2373
9591
3836
62589
85464
73676
58212
30977
87476
81259
81127
81337
54177
60505
898292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5; 2;4; 7; 6;7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9; 4; 3;6;6;7;7; 1;9; 1;2;

XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai

Kết quả xổ số Gia Lai XSGL ngày 02/10/2020

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
031
2212
0778
7234
7689
90281
52452
49647
68031
17421
35039
56927
85372
67165
54888
51527
283299
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2; 1;7;7; 1;1;4;9; 7;
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2; 5; 2;8; 1;8;9; 9;
Nội dung Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Xổ số 365    CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 ketquaxoso365.com