XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
511
931641932075
5263
17686437014178568853767782697309884
5844690985
05166
47776
021628
41
540
8998 6707 3576
8100
67494299897666752488453422591863260
1140176534
16923
06945
268376
07
884
7101 8953 8386
3784
07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326
86609 31441
30816
07979
694662
19
244
5861 0086 8917
7676
94590 26673 57725 27019 72736 46305 42130
63605 86436
01849
26109
943293
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;6; 8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 3;6; 3;5;6;8; 4;5;5;6;9; 3;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7; 8; 3; 4; 1;2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6; 6; 8;9; 4;8;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;7;9; 6;9; 4;6; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 2; 9; 4;4;6; 4;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 7;9; 5; 6;6; 2;4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;6; 6;7; 3;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
69
747
511193717488
5605
94639565240718834311597132957929817
5387832267
69294
56178
753821
39
664
0583 4107 2687
6515
39607304347402625253065452971694949
6064625991
27704
80022
373408
61
621
3046 3563 9737
5696
99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807
48021 43255
47614
01440
295088
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;1;3;7; 1; 4; 9; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 1;8;8;9; 8;8; 4;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7;7;8; 5;6; 2;6; 4;9; 5;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 3;7; 1;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 4; 1;1;8; 6;7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;3;3;8; 6;8; 9; 6;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
04
841
611560318129
0243
03955493700542657487078142893575708
3738240591
98516
85049
351685
75
649
1026 2681 1732
4613
31696897595970585599802800068855357
1322565351
72841
56349
060206
21
172
1602 1492 1300
2075
84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382
63025 77287
24725
28749
279246
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8; 4;5;6; 6;9; 1;5; 1;3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2;5; 7; 1;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 3; 5;6; 2; 1;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7;9; 5; 1;8; 6;9;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 9; 1;5;5; 5;6; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;6;6; 2;4;7; 2;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
14
587
777446824037
8988
80061718057808330816878717927831606
0728372510
91159
25704
780398
38
037
6053 8500 8331
4847
84432875601968523941920716431415793
3863391246
34112
72476
180585
39
362
5164 8260 5570
1325
44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419
00616 93207
88110
81586
066968
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5;6; 4;6; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 1; 1;4;8; 2;3;3;7;8; 8;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4; 1;2;3;7;8; 1;6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 1;6; 5; 5; 3;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;7; 1;6;9; 5; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;4;8; 6; 9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
421
319087332715
0686
88336430096860551719432209415847201
7621952285
17772
68296
695252
57
909
4089 0671 3979
6234
58383822177980447281883277395582130
6385327531
98337
94467
187568
51
641
2418 2737 1955
1637
14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098
20946 60205
83395
27038
425219
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5;9; 5;9;9; 1; 3;6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 8; 2; 5;6; 6;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 7; 7; 1;4;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;7; 7;8; 1;9; 1;3;9;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 8;9; 7;7;8; 1;6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 2; 3; 6;6; 5;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
53
040
607580762899
3588
21273896011957743122783339946489306
1427645418
83509
27479
953126
39
107
1878 2175 6007
9456
28439105027303559943738920969427413
6315827477
13737
11583
761778
23
218
6034 4898 5376
9114
60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916
84404 59692
80898
48476
045614
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;9; 8; 2;6; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 3;5;6;6;7;9; 8; 9;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;7;7; 3; 5;7;9;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8; 5;7;8; 8; 3; 2;4;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6;7; 4; 4;6;8; 3;7; 4;8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;6; 2;7;8;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
97
388
520863361291
5383
39454556684799289336026243292993414
0875394426
58161
82472
263301
44
741
3914 6841 3648
0930
45814693855212131220965437864099267
2122391180
36616
06105
661092
38
358
6766 1443 7990
2023
16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869
22989 78591
65255
17682
037613
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 8; 4; 4;6;9; 6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4; 1;8; 2; 3;8; 1;2;7;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 4;4;6; 1;3; 1;1;3;4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 5; 2;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3; 4;8; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;3;5;8; 6;9; 2; 2;9; 1;9;

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN hay xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 3 đài, trừ thứ 7 sẽ mở thưởng 4 đài.

SXMN được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang sxmb.com của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam:

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 3 đài: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 3 đài: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
 • Thứ Năm:Lịch quay thưởng 3 đài: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 3 đài: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 4 đài: PHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 3 đài: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmn

Vé số truyền thống xổ số miền Nam hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu kqxsmn hôm nay trên trang Ketquaxoso365.com

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền nam tại menu XSMN. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn!

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Xổ số 365    CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 ketquaxoso365.com