XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
376
275966401256
6714
91868773284732448575643446585560580
4353478514
48471
90463
975340
01
476
0848 8993 6380
3055
37991371963589768896595661628298932
9093440598
32626
78137
016853
45
741
8023 5624 6676
3719
02969 57521 14640 24458 95740 48999 49783
79449 30288
64829
57874
928537
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4; 4;8; 4; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6;9; 3;6;8; 1;5;6;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 6; 2;4;7; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5; 6; 6; 2; 1;3;6;6;7;8;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 1;3;4;9; 7; 1;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 9; 4;6; 3;8; 9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
470
880874375493
0476
98224208174794051524397644798661081
9087651547
31816
72395
867014
60
192
4089 0874 4544
1626
47327582009922031657748018493133593
5669851317
47212
70440
553968
58
985
3717 4953 7769
2165
89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782
55527 17282
69156
25078
393034
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 4; 6;7; 4;4; 7; 1;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 6;6; 1;6; 3;5;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;7; 6;7; 1; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 8; 4; 9; 2;3;8;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6;6;8; 5;6;9; 8; 2;2;5;5;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
707
578014714073
2082
01660161964832158272559894908873327
4188592792
30459
99056
658553
65
493
7341 6335 6033
1107
90358130845159094767157593123269203
6841146222
62313
58234
032941
12
837
5888 0383 0043
0981
25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474
11278 51285
24708
39418
434979
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 1;7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 6;9; 1;2;3; 2;5;8;9; 2;6;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 1;3; 2; 2;3;4;5; 1; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8;9; 5;7; 4; 3;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;3;8; 4; 6;7;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7; 4;8;9; 1;3;5;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
818
863918763621
1129
58546507627236757308858479674590151
5655022465
97167
57922
230173
36
274
6448 4315 2230
6424
46653687073346850786205135292648464
7314549262
04964
60157
602634
65
789
1220 7515 0813
5568
39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119
90576 54504
29303
59087
235998
05
872
4112 1755 2174
9189
57815 57526 77938 55398 84839 32704 15703
85993 44524
72115
67334
696100
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9; 8; 1;2;9; 9; 5;6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;5;7;7; 3; 6;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;5; 4;6; 4; 6; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 2;4;4;8; 4; 6;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;4; 3;5;9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 2;6; 7;9; 1;8; 8;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 2;5;5; 4;6; 2;4;8;9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2;4; 9; 3;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
267
753107425574
9611
96049547534858161914529573728946140
3530581036
70526
42289
749195
41
054
0170 9335 0774
8568
86800280758223580761405669830940688
4906107915
70087
31162
975780
12
791
3366 4819 6698
7342
71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950
46373 99916
28258
37811
562446
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;4; 6; 1;6; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 7; 3;4; 1;9;9; 5;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 5; 5;5; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;1;2;6;8; 4;5; 7;8;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;2;6;9; 8; 2;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 6; 3; 1;7;7;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
537
280657308647
2474
46308429819541324302546003264823244
8886119489
94693
83281
957643
73
570
2513 7859 7146
7582
97063039020869973453070337255147074
9599487902
09991
15264
702792
93
284
6208 7696 1335
4053
19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399
75877 06144
90965
20476
395251
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6;8; 3; 7; 3; 4;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4; 1;1;9; 3;6;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2; 3; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;9; 3;4; 3;4; 2; 1;2; 4;9;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;8; 5;7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;9; 5; 6;7;7; 4;6; 3;6;9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
782
311308996300
3153
35355715504351690425364897796974066
1616260390
48739
48056
300934
03
412
7734 2010 7600
5189
20183223079028595657839489419758142
4564739070
60397
51004
710023
59
945
6824 2687 9875
2567
60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359
55008 71508
38242
28373
010151
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 5; 4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;6; 2;6;9; 2;9;9; 9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;7; 2; 3; 4; 2;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3;5;9; 7;7;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;8;9; 4;4; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 9;9; 7; 3;5;7;7; 7;8;

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN hay xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 3 đài, trừ thứ 7 sẽ mở thưởng 4 đài.

SXMN được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang sxmb.com của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam:

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 3 đài: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 3 đài: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
 • Thứ Năm:Lịch quay thưởng 3 đài: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 3 đài: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 4 đài: PHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 3 đài: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmn

Vé số truyền thống xổ số miền Nam hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu kqxsmn hôm nay trên trang Ketquaxoso365.com

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền nam tại menu XSMN. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn!

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Xổ số 365    CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 ketquaxoso365.com