XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
202
687982785102
9248
60505559346895996715560870702809100
4040878073
33084
62503
724638
75
594
3227 4065 6401
3443
30045452879955347630071935464638634
1812918318
16369
17044
337777
94
724
3627 6863 6276
5443
19514 37345 78147 11910 87182 27466 79281
35292 50589
93542
69019
282497
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;3;5;8; 5; 8; 4;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 8; 3;8;9; 4;7;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 8; 7;9; 4; 3;4;5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5;9; 5;7; 7; 3;4;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 4;7; 2;3;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 6; 1;2;9; 2;4;7;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
55
390
398763490929
4934
68521095364368565256715234574274117
1462322613
60416
73708
260023
53
276
7038 0959 9307
5544
37538567695063401403418339070428765
3906248748
66239
39452
827254
08
883
0157 1849 7020
6867
91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
09403 75219
85249
91576
266191
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 3;6;7; 1;3; 3;3;9; 4;6; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;6; 5;7;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;7; 3;4;8;8;9; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;4; 9; 2;5;9; 6;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;8; 9; 9; 9;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 7; 4;6;6; 1;3; 1;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
64
426
480536767695
1294
50109231394133368081759401131811173
2026865949
85626
92876
916418
12
914
8135 5604 7847
4252
52765963738964427992726422120443595
1794205060
94442
07845
787778
69
506
7478 1240 1754
6165
18287 07599 75646 69302 70885 45186 83358
94485 95374
85460
68681
178212
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 8; 8; 6;6; 3;9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 3;6;6; 1; 4;5;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4; 2;4; 5; 2;2;2;4;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 5; 3;8; 2;5;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 2; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 5;9; 4;8; 1;5;5;6;7; 9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
66
205
270590307944
8227
90510074926188852573381385851446855
3553814870
60803
33208
373557
91
924
0553 2262 0748
0589
02705169406128620197835764440056798
2364433058
59210
38706
342088
15
414
3365 7711 5111
5412
00619 06616 40058 39435 59800 92739 97618
01588 77841
92973
04730
955475
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5;5;8; 4; 7; 8;8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 6; 3; 8; 2;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 4; 4;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;8; 2; 6; 6;8; 9; 1;7;8;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;1;2;4;5;6;8;9; 5;9; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 5; 3;5; 8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
60
037
201454446076
0508
49001267975138687216316373369025270
8488857753
65720
53974
372174
39
960
7501 2552 4468
5579
02143587139210789380156245241611151
6300630663
38993
90251
217073
82
685
2566 9269 2970
7583
02388 91308 70191 51232 03301 84642 59939
86894 55282
77389
16845
491178
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;8; 4;6; 7;7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 4; 4;6; 6;8; 7;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;7; 3;6; 4; 9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;2; 3;8; 3; 9; 3;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;8; 2;9; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;9; 8; 2;2;3;5;8;9; 1;4;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
164
549016727159
6198
20399159766134532703077901278714289
5323305269
69334
01152
664980
34
115
9852 2785 8695
5861
29035502831164451838782289221052668
5015595173
70580
45958
915971
29
966
1155 0777 7460
3622
56260 95113 29316 40693 97861 62886 88431
97845 49922
43622
21722
887162
04
320
5415 0924 6454
8115
32353 75148 03655 40693 84680 62886 18401
90769 31689
44403
56267
355910
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;4; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;9; 4;8;9; 2;6; 7;9; 8;9;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 8; 4;5;8; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;8; 1;8; 1; 3; 3;5; 5;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 2;2;2;2;9; 1; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;2; 6; 7; 6; 3;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;4; 5;5;6; 4; 3; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;5; 7;9; 9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
17
875
979524376136
6050
49737830049030024023842919394914718
5154091298
17822
78044
132596
49
998
8506 7431 9707
6521
37042195368560696009650095117466885
0856055737
52769
74954
156167
14
682
4382 2304 9015
9004
86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
16084 47507
68405
26342
829097
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 7;8; 2;3; 6;7;7; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;5;6; 8;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6;7;9;9; 1; 1;6;7; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 7; 9; 4; 5; 8;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;5;7; 4;4;5; 7; 9; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 6; 2;2;3;4; 7;

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

XSMN hay xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 3 đài, trừ thứ 7 sẽ mở thưởng 4 đài.

SXMN được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang sxmb.com của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam:

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 3 đài: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 3 đài: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
 • Thứ Năm:Lịch quay thưởng 3 đài: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 3 đài: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 4 đài: PHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 3 đài: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmn

Vé số truyền thống xổ số miền Nam hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu kqxsmn hôm nay trên trang Ketquaxoso365.com

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền nam tại menu XSMN. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn!

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Xổ số 365    CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 ketquaxoso365.com
dự đoán xsmt

DMCA.com Protection Status